Konopnická rubrika

Konopí a Parkinsonova nemoc

Posted on

Parkinsonova nemoc je progresivní neurodegenerativní chorobou, která je dnes považována za nevyléčitelnou. Dochází při ní ke ztrátě neuronů, které vytvářejí dopamin ovlivňující motorické funkce a koordinaci pohybů. Jeho nedostatek způsobuje sníženou stimulaci motorického kortexu mozku a důsledkem je typický třes, zpomalené pohyby a spasticita. Onemocnění postihuje zejména lidi starší 50 let, a ačkoliv byla západní […]