Konopnická rubrika

Konopí a duševní zdraví: bipolární porucha (maniodepresivita)

Bipolární porucha, která postihuje ve stejné míře ženy a muže, způsobuje značné výkyvy v náladě, energii a jasnosti myšlení.

Andrew Ward | původně publikováno 18. července 2019 na https://hightimes.com/health/cannabis-mental-health-bipolar-disorder/

Bipolární porucha, která postihuje ve stejné míře ženy a muže, způsobuje značné výkyvy v náladě, energii a jasnosti myšlení. Takové změny vedou k tomu, že nemocný zažívá návaly mánie a deprese. U většiny pacientů začíná bipolární porucha kolem pětadvacátého roku věku; dospívající a děti trpí touto chorobou méně než dospělí. Celkově trpí bipolární poruchou 2,6 % obyvatel USA. Existují čtyři typy bipolární poruchy, s příznaky, jež sahají od pocitů neskutečné pozitivity a energičnosti až po depresi a nedostatek energie. V závislosti na typu bipolární poruchy mohou příznaky zahrnovat zvýšenou aktivitu, potíže se spánkem, pocit vzrušení, překotného myšlení, rychlou mluvu a rizikové chování. U jiného typu nalézáme pocity nízké energie, neschopnost pocitu štěstí, neschopnost soustředění, ztrátu chuti k jídlu, a dokonce úvahy o sebepoškozování. Melissa Vitale vede v New Yorku firmu, zaměřenou na propagaci konopí. Po celý dosavadní život bojovala se svými emocemi a nakonec jí diagnostikovali bipolární poruchu. „Moje nekontrolovatelné nálady mi často dávaly pocit, že jsem nejlepší na světě. Byla jsem to nejšťastnější a nejposlušnější dítě, jaké si umíte představit. Když se mi ale nálada změnila, cítila jsem zeď emocí, které mi zabraňovaly ve výhledu. Vřel ve mně vztek a byla bych uhodila, kopla, praštila nebo napadla kohokoliv, kdo by mi neřekl, že všechno je fajn.“ Ve dvanácti si začala fyzicky ubližovat (sebepoškozovat se), což ji vedlo k podezření, zda netrpí bipolární poruchou. Jen v USA se potýkají s bipolární poruchou na miliony lidí; pacienti i lékaři v každém jednom případě hledají správnou léčbu, která by co nejvíce pomohla. Někteří pacienti se sami pokoušejí léčit konopím. To se často děje ilegálně – bipolární porucha namnoze není v jednotlivých federálních státech USA onemocněním, na něž by bylo možné léčebné konopí nasadit [bipolární porucha není pro léčbu konopím indikovanou nemocí ani v ČR; pozn. překl.]. Navzdory tomu část nemocných bipolární poruchou trvá na tom, že konopí má být do jejich léčby zařazeno.

Podle některých studií to ale není vhodné. Studie Washingtonské univerzity z roku 2017 pod názvem Účinky marihuany na duševní zdraví zjistila, že „poruchy z užívání marihuany a konopí jsou výrazně více rozšířeny mezi nemocnými, trpícími bipolárními poruchami, a to ve srovnání s obecnou populací i ve srovnání s těmi, kteří trpí nějakou duševní nemocí.“

Analýza poznamenává, že publikované výzkumy, které došly k opačným závěrům, zjistily také několik nepříznivých příznaků. Konkrétně se v ní píše: „Co se týče poruch bipolárního spektra, poruchy z užívání marihuany jsou asociovány se zhoršenými afektivními obdobími, psychotickými symptomy, rychle se střídajícími výkyvy nálady, pokusy o sebevraždu, se snížením počtu dlouhodobých remisí [období bez příznaků nemoci; pozn. překl.], s horší celkovou funkčností a zvýšenou invaliditou. Pacienti, trpící bipolárními poruchami, kteří během manické/smíšené maniodepresivní epizody přestanou marihuanu užívat, mají podobné klinické a funkční výsledky jako pacienti, kteří nikdy marihuanu neužívali, zatímco pokračování v užívání je asociováno s vyšším rizikem opětovného nástupu příznaků s horší výkonností.“

Dr. Paul Song je na léčebné konopí autoritou a je také členem výboru americké organizace Lékaři pro zdraví (Physicians for Health). Poukazuje na další studie, podle kterých se užívání konopí nedoporučuje pro nemocné bipolárními poruchami.

„Podle dosavadního výzkumu pacienti s bipolárními poruchami, kteří užívají konopí, mají zvýrazněná manická a depresivní období, horší léčebné výsledky, hůře dodržují léčebný režim, a první manickou epizodu zažívají v mladším věku,“ píše v odpovědi na náš email a odkazuje mimo jiné na studii uvedenou výše. Navzdory varování některých zdravotníků se mnoho lidí ke konopí obrací. V některých případech začnou lidé užívat konopí pro léčbu příznaků, o nichž pak ještě dlouho nevědí, že jsou součástí bipolární poruchy. V jiných případech začnou pacienti užívat léčebné konopí jako léčbu nemoci, jež jim byla správně diagnostikována. Jeff Allen z kanadského Ontaria je sedmadvacetiletým pacientem, užívajícím léčebné konopí. Bipolární porucha mu byla diagnostikována před devíti lety a léčebné konopí začal užívat o dva roky později, když mu bylo dvacet. Muzikálový herec říká, že jeho příznaky byly tak těžké, že téměř dva roky nemohl komunikovat na veřejnosti. V písemné odpovědi na náš dotaz Allen píše, že mu konopí zachránilo život a změnilo mu svět. „Během záchvatů, ať už manických nebo depresivních, to bylo, jako bych měl místo mozku závodní auto s pedálem plynu přišlápnutým k podlaze. Při léčbě konopím to bylo, jako když se pedál plynu uvolní, a můj mozek jede v rámci povolené rychlosti.“ Vitaleová se trápila až do svých dvaceti let, kdy na radu svého tehdejšího přítele vyhledala odbornou pomoc. Ani poté neměla z potvrzení své nemoci žádnou radost. „Trvalo dlouho, než jsem se k tomu dostala, ale jakmile mi bylo 22, okamžité jsem si diagnózu bipolární poruchy zhnusila a zapomněla přitom, že jsem si ji správně diagnostikovala sama o deset let dříve. V den mé diagnózy mi můj lékař řekl, že se celou vysokou školu samoléčím konopím.“ Říká, že cestou od lékaře byla plná vzteku, to se ale změnilo, když si doma před odchodem do školy párkrát potáhla ze své šlukovky. Už nebyla dopálená. „Deset minut po vykouření jedné šlukovky se moje nálada změnila o sto osmdesát stupňů. Věděla jsem, že lékaři a dvanáctiletá Melissa měli pravdu: mám bipolární poruchu.“ Zastánce konopí a konopný pacient Mickey Nuff začal kouřit trávu už v 11 letech, ale bipolární poruchu mu diagnostikovali až o 13 let později. Dnes devětadvacetiletý Mickey si myslí, že o tom, že je s ním něco zvláštního, něco tušil už před diagnózou. „Myslím si, že i když jsem byl tak mladý, užíval jsem konopí, abych si pomohl s něčím, čemu jsem úplně nerozuměl.“

Nuff vysvětluje, že po mnoho let užíval konopí spolu s předepsanými farmaceutickými léky. Svou diagnózu nyní ale sám léčí jen konopím. „Rozhodl jsem se pokračovat v užívání konopí, protože pilulky pomáhaly jen na chvilku nebo mne otupovaly, zatímco konopí mi umožňuje život prožívat. Poprvé v mém životě. Jsem celkově šťastnější. Deprese nemám tak hluboké a mánie nemám tak děsivé.  Jsem schopen se ovládat a jsem schopen se radovat z toho, co je kolem mě, místo abych kolem sebe nechal svět jen proplouvat.“

Majitelka konopného obchodu Olivia Alexander je další, kdo se zřekla farmaceutických léků. Nahradila je CBD.

Zakladatelka CBD firmy Kush Queen strávila snahou o vyléčení své bipolární poruchy pomocí kombinací různých léků sedm let. Myslí si, že toto období jí zničilo imunitní systém. Nakonec začala užívat CBD polykáním – 100 miligramů CBD každý den. Napsala nám, že CBD hraje svou roli v jejím plánu léčebné péče. „Nebylo to tak jednoduché, že bych to ‚spláchla‘ pár lžičkami CBD, ale kombinace tradiční léčby, diety, cvičení a povrchově i vnitřně užívaného CBD mi umožnila přestat užívat farmaceutické léky.“

Zatímco Alexanderová a Nuff se rozhodli neužívat žádné farmaceutické léky, jiní do své léčby zařazují to i to. Alexanderová vysvětluje: „Je důležité, abych tu řekla, že podle mých zkušeností není vynechání farmaceutických léků tou správnou volbou pro každého. Viděla jsem celé rodiny, které měly prospěch z užívání CBD spolu s léky na předpis – to vše pod dohledem lékaře.“

Dodává: „V duševním zdraví neplatí, že všichni reagují na všechno stejně, a neplatí to ani pro CBD; mně ale fungovalo a během léčby mi změnilo život.“

Vždy je lepší si předtím, než se k něčemu v tomto ohledu rozhodnete, promluvit se zdravotnickým profesionálem. Některým se – z větší části díky současnému ne/zákonnému postavení CBD v USA – nemusí podařit najít odpovědi u vlastních praktických lékařů. Takový problém může vést až k rozhodnutí konopí vůbec nezkoušet. Anebo může vést k rozhodnutí je zkusit, ale ne-tak-úplně-legálně. Vitaleová říká: „To, co dělám, není v mém státě zakázáno. Kupuji si všechno konopí ilegálně, ale způsob, kterým konopí užívám, ilegální není. Spasilo mi to život a dalo mi to schopnost být normální lidskou bytostí.“ To zní možná výborně, ale Vitaleová zdůrazňuje, že se to úplně každému nepodaří. Nazývá to „překrásnou alegorií života.“ „Jsou dny, kdy bez ohledu na to, co dělám, cítím depresi. Jako když někdy je úplně jedno jaké máte plány, život vás prostě najednou zahrne fekáliemi. Někdy se musíte probíjet peklem, ale vždycky, vždycky se to zlepší.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *