Konopnická rubrika

Základní informace o konopí

Konopí je kvetoucí rostlina s vlákenným stonkem, z něhož
se vyrábí papír, oblečení, provazy a různé stavební materiály.
Listy, květy a kořeny mají v lékařství široké uplatnění stejně
jako semínka, jež se využívají také jako potravina a palivo.
Listy a květy je možné užívat v několika různých formách, ať
už v podobě sušených vrcholků (palic), rozličných koncentrá-
tů anebo výtažků extrahovaných z pryskyřice, jež se nachá-
zí na květech a listech, přičemž k jejich přípravě a výrobě se
používá celá řada metod. Když rostlina dozrává, vytváří na
listech a květech trichomy – drobné žlázy pokryté pryskyři-
covým olejem obsahujícím kanabinoidy a terpeny, které mají
na člověka fyzické a psychoaktivní účinky.
1.1. Více než sto různých
kanabinoidů a terpenů
Každá odrůda i každá jednotlivá rostlina má odlišné procen-
tuální zastoupení jednotlivých kanabinoidů.
Nejznámější je kanabinoid THC (delta-9-tetrahydrokanabi-
nol), jenž byl vědecky popsán jako první. THC je hlavní psyc-
hoaktivní složkou konopí a jeho poměr vůči ostatním kanabi-
noidům se liší v závislosti na odrůdě. Výzkumníci i šlechtitelé
se v posledních desetiletích věnovali zejména THC, a to z dů-
vodu jeho psychoaktivních a terapeutických vlastností, nic-
méně na fyziologické procesy mají vliv i kanabinoidy bez
psychoaktivních účinků, které mohou mít rovněž výrazný te-
rapeutický potenciál.
• Kanabidiol (CBD) působí protizánětlivě, pomáhá od křečí,
nevolností a depresí – má tedy podobné terapeutické účin-
ky jako THC (ovšem bez psychoaktivního efektu). Jedná se
o nejvíce zastoupený kanabinoid v odrůdách s nižším ob-
sahem THC, přičemž šlechtitelé po celém světě se v sou-
časnosti snaží vyvíjet odrůdy s vyšším obsahem CBD právě
za účelem léčby.
• Kanabinol (CBN) může mít mírné psychoaktivní účinky,
z léčebného hlediska pomáhá snižovat nitrooční tlak a čet-
nost záchvatů například u epilepsie.
• Kanabichromen (CBC) znásobuje analgetické účinky THC
(tj. úlevu od bolesti) a působí sedativně (uklidňuje).
• Kanabigerol (CBG) má sedativní a antibakteriální vlastnos-
ti, také snižuje nitrooční tlak.
• Tetrahydrokanabivarin (THCV) by mohl být potenciálním
lékem pro pacienty s diabetem 2. typu a souvisejícími po-
ruchami metabolismu.
Konopí obsahuje kromě kanabinoidů i další biologicky ak-
tivní rostlinné molekuly. Flavonidy, terpeny či terpenoidy
(zodpovědné za specifickou chuť a vůni té či oné odrůdy)
se rovněž ukazují jako látky s léčebným potenciálem. Ka-
nabinoidy a terpenoidy se koncentrují ve žlázovitých tri-
chomech, jež se nacházejí převážně na okvětních listech
a květech samičích rostlin.
1.2. Účinky
Zkušenosti a zážitky se liší člověk od člověka. Někdo může
pocítit uvolnění, někdo naopak stres a napětí, někoho ko-
nopí unaví a jiného vzpruží. Účinek ovlivňuje řada faktorů:
• užité množství (dávkování)
• odrůda a způsob užití
• prostředí
• předchozí zkušenost s konopím
• psychické rozpoložení a nálada
• strava a výživa
• druh konopí
Ačkoli biologicky je konopí klasifikováno jako jeden druh
nazývaný konopí seté (Cannabis sativa L.), běžně rozlišu-
jeme nejméně tři typy: konopí seté (Cannabis sativa L.),
konopí indické (Cannabis indica) a konopí rumištní (Can-
nabis ruderalis). Posledně jmenovaný typ umožnil vznik tzv.
samonakvétacích odrůd, přičemž většina dnes existujících
odrůd jsou kříženci mezi sativami a indikami. Konopí pěs-
tované na vlákno se nazývá technické (anglicky hemp) a vy-
značuje se nízkým obsahem psychoaktivního kanabinoidu
THC (obvykle méně než jedno procento).
Ze tří základních typů vytvořili „konopní šlechtitelé“ tisíce
různých odrůd. Mezi konopím setým a indickým existují vý-
razné rozdíly, nicméně v současnosti je poměrně těžké na-
razit na čistou sativu nebo indiku, protože většina dostup-
ných odrůd jsou kříženci těchto typů.
Všechny druhy léčebného konopí mají většinou dost po-
dobné účinky – pomáhají od nevolnosti, bolesti a svalových
křečí, stimulují apetit, zlepšují spánek atd. Nicméně jednot-
livé odrůdy obsahují různé množství kanabinoidů a terpenů,
takže každá odrůda bude mít i své specifické vlastnosti. Lidé
užívající konopí k léčbě sami uvádějí, že jim některé odrůdy
vyhovují více a jiné méně. Například od bolestí a svalových
křečí pomáhají více odrůdy s vyšším obsahem CBD. Jak již
bylo zmíněno výše, účinek ovlivňuje také prostředí, v jakém
je konopí užíváno, a celkové fyzické i psychické rozpoložení
uživatele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *